Αυτοί που δεν ξεχνώ

Κουλουκυθουλούλδα κι λιέμουν πάι

Τάδε έφη… θεία Τασία! Η γιαγιά μου γέννησε τέσσερα παιδιά. Το πρώτο ήταν ο πατέρας μου. Το δεύτερο ήταν ένα κορίτσι που έξυνε τον τοίχο κι έτρωγε τον ασβέστη γι αυτό κι εγώ δεν πρόλαβα να την γνωρίσω. Το τρίτο παιδί ήταν ο θείος Φώτης και το τέταρτο η θεία Τασία. Μέχρι το τρίτο η… Read More Κουλουκυθουλούλδα κι λιέμουν πάι